• ✅ Mọi người cũng xem : abs là gì

  ✅ Mọi người cũng xem : style là gì

  //span>/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cò súng

  to pull the trigger
  bóp cò

  Nút bấm (máy ảnh…)

  to be quick on the trigger
  bóp cò nhanh

  Hành động nhanh; hiểu nhanh

  ✅ Mọi người cũng xem : hickey là gì

  Động từ

  ✅ Mọi người cũng xem : api là gì

  Làm nổ ra, gây ra; khởi sự một hành động, khởi sự một quá trình

  the smoke triggered off the alarm
  đám khói gây ra cuộc báo động

  Hình thái từ

  • V_ed: triggered
  • V_ing: triggering

  ✅ Mọi người cũng xem : mtr là gì

  Chuyên ngành

  ✅ Mọi người cũng xem : cách hack quân huy

  Toán & tin

  (máy tính ) trigơ

  ✅ Mọi người cũng xem : whatsapp là gì

  Hóa học & vật liệu

  ✅ Mọi người cũng xem : yếu sinh lý là gì

  trigơ

  Vật lý

  ✅ Mọi người cũng xem : ipo là gì

  bộ nhả

  cấu khởi động

  cấu nhả cửa sập

  Kỹ thuật chung

  bộ khởi động

  Schmitt trigger
  bộ khởi động Schmitt

  bộ kích khởi

  bộ xúc phát

  ✅ Mọi người cũng xem : cách hack mật khẩu wifi bằng điện thoại

  cò súng

  khởi động

  Schmitt trigger
  bộ khởi động Schmitt
  trigger box
  hộp khởi động
  trigger circuit
  bộ phận khởi động
  trigger circuit
  mạch khởi động
  trigger contacts
  tiếp điểm khởi động
  trigger current
  dòng khởi động
  trigger diode
  đi-ốt khởi động
  trigger gate
  cửa khởi động
  trigger relay
  rơle khởi động
  trigger switch
  chuyển mạch khởi động
  trigger switch
  công tắc khởi động
  trigger wheel
  bánh khởi động
  trigger wheel
  bánh xe khởi động
  trigger-started type
  loại khởi động bằng nút bấm (chấn lưu)

  ✅ Mọi người cũng xem : first name là gì

  kích hoạt

  ✅ Mọi người cũng xem : fresher là gì

  nhả

  ✅ Mọi người cũng xem : cách tải shadow fight 2 hack cho android

  Các từ liên quan

  ✅ Mọi người cũng xem : ft là gì

  Từ đồng nghĩa

  verb

  activate , bring about , cause , elicit , generate , give rise to , produce , prompt , provoke , set in motion , set off , spark , start , bring , bring on , effect , effectuate , induce , ingenerate , lead to , make , occasion , result in , secure , stir , touch off , egg on , excite , foment , galvanize , goad , impel , incite , inflame , inspire , instigate , motivate , move , pique , prick , prod , propel , spur , stimulate , work up , initiate , lever , release
  noun

  goad , incitation , incitement , instigation , provocation

  Từ trái nghĩa

  verb

  block , check , halt , stop

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Trigger

  tác giả

  Admin, Đặng Bảo Lâm, Luong Nguy Hien, DzungLe, Khách

  NHÀ TÀI TRỢ