Remove là gì | Hocviencanboxd.edu.vn

Các bạn đang xem bài viết : Remove là gì thuộc chủ đề Hỏi Đáp Thắc Mắt, Nếu thấy hay giúp mình 1 like hoặc share bạn nha !!

Nếu bài viết – Remove là gì – chưa được hay thì góp ý để Canboxd nâng cao hơn nội dung bạn nha !

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Remove là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


to force someone to leave an important job or a position of power because they have behaved badly or not in a way you approve of:
remove barriers/obstacles/restrictions The government failed to remove legal obstacles to the transfer of ownership of assets.

Xem thêm: Incorporation Là Gì – Nghĩa Của Từ Incorporation

to force someone to leave an important job or a position of power, usually because they have behaved badly, or in a way that you do not approve of:
The City Controller was removed after a failure to list sources of income including rental properties.
Every second section was removed, so that a person could enter into its centre in order to play them.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
The rules that were removed, were simply those with the smallest probability (irrespective of the nonterminals they contained).
We can then infer that the removed variable functions as a significant mediator between the predictor and criterion variables.
The new type of tenancy removed rent control and substituted market rents with very little security of tenure.
The control variables that did not contribute to the explanation of loneliness (p .10) were removed.
When she described being removed from a train by the police and pushed to the floor, one could sense the intensity of the personal insult.
Participants who had previously seen the solution to the design problems based on the analogous product were removed from the data set.
They aimed to fragment the township communities and divorce them from the tacksmen, thus removing the basis of the clan military, social and economic structure.

*
*
*
*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn dùng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của công ty chúng tôi.

READ  Tải Game My Talking Tom Miễn Phí, Tải Game Talking Tom Cat

Xem thêm: Epoxy Là Gì – Sơn Gồm Có Mấy Loại

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của công ty chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản dùng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các bạn đang xem : Remove là gì | | Hocviencanboxd.edu.vn

Nếu thấy hay, giúp mình share bài viết : Remove là gì để nhiều người được đón xem bạn nha !
Mỗi lượt chia sẻ bài biết Remove là gì của các bạn là động lực để team phát triển thêm các dự án bài viết chất lượng hơn <3
source: https://hocviencanboxd.edu.vn/

Xem thêm các baì viết Hỏi Đáp Thắc Mắt tại : https://hocviencanboxd.edu.vn/hoi-dap/

Give a Comment