Bài viết Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng thuộc chủ đề về Tài Chính đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HocVienCanboxd.Edu.Vn tìm hiểu Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng”


Lợi nhuận ngân hàng là gì? Lợi nhuận ngân hàng đến từ đâu? Tất cả các thắc mắc này sẽ được giải đáp ngay giúp bạn hiểu rõ hơn về vận hành buôn bán của các ngân hàng hiện nay.

Lợi nhuận ngân hàng là gì?

Ngân hàng là một công ty tài chính nhận tiền gửi và cung cấp các khoản vay (hay là bên kết nối giữa khách hàng có thâm hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn). Trong ngân hàng có hai nghiệp vụ chủ yếu: 

 • Nghiệp vụ nhận gửi: Ngân hàng trả lợi tức cho người nhận tiền
 • Nghiệp vụ cho vay: Ngân hàng phải thu lợi tức của người đi vay. 

Về nguyên tắc, lợi tức cho vay phải cao hơn lợi tức nhận gửi. Chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi sau khi trừ đi những chi phí về nghiệp vụ buôn bán ngân hàng cộng với các mức thu nhập khác về buôn bán tư bản tiền tệ sẽ hình thành nên lợi nhuận ngân hàng.

Như vậy, lợi nhuận ngân hàng là mức chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi sau khi trừ đi những chi phí về nghiệp vụ buôn bán ngân hàng và các mức thu nhập khác về buôn bán tiền tệ hình thành nên lợi nhuận ngân hàng.

Lợi nhuận ngân hàng là gì

Lợi nhuận ngân hàng là gì

Lợi nhuận ngân hàng đến từ nguồn nào?

Đối với lĩnh vực ngân hàng, lợi nhuận đến từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới đây là một vài nguồn cơ bản của lợi nhuận ngân hàng.

Thực hiện trao đổi ngoại tệ

Đây là một trong số những dịch vụ ngân hàng đầu tiên được thực hiện trong lịch sử ngân hàng. Theo đó,  một ngân hàng sẽ đứng ra mua, bán một loại tiền để lấy một lại tiền khác và hưởng phí dịch vụ. Ví dụ như bán USD để lấy EUR hay Franc, Pesos… Dịch vụ này thường rất quan trọng đối với khách du lịch. Hiện nay trong thị trường tài chính, mua bán ngoại tệ là giao dịch diễn ra tại nhiều ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng lớn. 

Nhận tiền gửi

Trong vận hành ngân hàng, cho vay là vận hành sinh lời cao cho nên các ngân hàng thường tìm kiếm nhiều cách khác nhau để kêu gọi nguồn vốn cho vay. một trong số những nguồn kêu gọi vốn quan trọng là khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ gửi khoản tiền tại ngân hàng theo kỳ hạn tháng/năm để hưởng lãi suất.

Cung cấp tài khoản giao dịch

Từ thời kỳ trước vận hành này đã được thực hiện nay nhiều ngân hàng. Theo đóm ngân hàng sẽ cung cấp tài khoản tiền gửi giao dịch, cho phép khách hàng là người gửi tiền khả năng viết séc thanh toán cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Ngày nay dịch vụ này cũng được thực hiện khá thường nhật tại các ngân hàng.

Cung cấp dịch vụ ủy thác

Hiện nay các ngân hàng đã thực hiện việc quản lý của cải/tài sản và quản lý vận hành tài chính cho cá nhân và các công ty thương mại. Ngân hàng sẽ thu phí trên cơ sở tổng giá trị của của cải/tài sản hay quy mô họ quản lý. Chức năng quản lý của cải/tài sản này được gọi là dịch vụ ủy thác. Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều cung cấp cả hai loại: dịch vụ ủy thác thông thường cho cá nhân/hộ gia đình và ủy thác thương mại cho các công ty.

Cho vay vốn

Đây là vận hành đem lại lợi nhuận khá lớn cho các ngân hàng. Hiện nay các ngân hàng có đa dạng các danh mục cho vay như: vay tiêu dùng, vay buôn bán, vay mua nhà, vay tài trợ dự án, tài trợ xây dựng nhà… Cho vay chính là nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng và tạo ra một trong số những nguồn thu quan trọng nhất.
hỗ trợ tài chính: Các ngân hàng thường được khách hàng bắt buộc thực hiện các vận hành hỗ trợ tài chính như tư vấn tiết kiệm và đầu tư. Ngày nay vận hành này càng được chú ý và đa dạng hơn.

Hoạt động cho vay vốn

Cho vay vốn là một vận hành đem lại lợi nhuận cho ngân hàng

Quản lý tiền mặt

Theo đó, các ngân hàng hiện nay đồng ý quản lý việc thu và chi cho một công ty buôn bán và tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán.

Cho thuê tài chính

Đây là một dạng cho thuê của cải/tài sản. Xét dưới cách thức cấp vốn, cho thuê tài chính là một vận hành tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng thuê tài chính (với của cải/tài sản thuê khả năng là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, động sản khác…) giữa bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) với khách hàng thuê (khách hàng có mong muốn thuê thường là các công ty, các bên đối tác trong kết nối kinh tế). Trong thời hạn thuê, các bên không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng.

Bán các dịch vụ bảo hiểm

Nhiều gần đây, các ngân hàng đã triển khai dịch vụ bán bảo hiểm tín dụng cho khách hàng. Bảo hiểm này bảo đảm việc hoàn trả trong trường hợp khách hàng vay vốn tử vong hoặc gặp các rủi ro lớn khác. Hiện nay, ngân hàng thường bảo hiểm cho khách hàng thông qua các liên doanh hoặc các thỏa thuận đại lý buôn bán độc quyền theo đó một công ty bảo hiểm đồng ý đặt một văn phòng đại lý tại hành lang của ngân hàng và ngân hàng sẽ nhận một phần mức thu nhập từ các dịch vụ ở đó. 

mặt khác còn nhiều các nguồn sinh lợi nhuận khác cho ngân hàng như: Dịch vụ quỹ tương hỗ và trợ cấp, tài trợ các vận hành của chính phủ…

Để đạt được mức lợi nhuận tăng cao nhất, các ngân hàng cần phải:

 • Tăng mức thu nhập bằng việc mở rộng các vận hành tín dụng, tăng cường đầu tư và đa dạng hoá các vận hành dịch vụ trong ngân hàng thương mại
 • Giảm tối đa chi phí cho các vận hành của ngân hàng

Cách tính lợi nhuận của ngân hàng

Lợi nhuận của ngân hàng được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng:
Lợi nhuận trước thuế = Tổng mức thu nhập – Tổng chi phí

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng:
Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế mức thu nhập công ty

Để đánh giá chất lượng vận hành buôn bán của một ngân hàng, thông thường sẽ dùng các chỉ tiêu sau đây:

Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận thuần với tổng của cải/tài sản Có trung bình – gọi là hệ số ROA (Return on Asset)

Chỉ tiêu này mang ý nghĩa: Một đồng của cải/tài sản có (tổng của cải/tài sản) tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đây là chỉ tiêu chỉ ra rằng rằng chất lượng của công tác quản lý của cải/tài sản Có (tích sản) của ngân hàng. của cải/tài sản Có sinh lời càng lớn thì hệ số ROA sẽ càng lớn. Theo đó: 

H (ROA) = Lợi nhuận thuần / của cải/tài sản Có bình quân

Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận ròng với vốn chủ sở hữu bình quân của ngân hàng

Chỉ tiêu này được phản ảnh qua hệ số ROE (Return on Equity). Ý nghĩa của chỉ tiêu này là một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đây là chỉ tiêu chỉ ra rằng rằng kết quả vận hành buôn bán của ngân hàng và khả năng sinh lời trên một đồng vốn chủ sở hữu.

H (ROE) = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu bình quân

Chỉ tiêu tỷ suất doanh lợi

Chỉ tiêu này so sánh giữa lợi nhuận ròng với số của cải/tài sản Có sinh lời:

P’ = Lợi nhuận ròng/ Tổng của cải/tài sản Có sinh lời

Trong đó của cải/tài sản Có sinh lời sẽ bao gồm:

 • Các khoản cho vay
 • Đầu tư chứng khoán
 • của cải/tài sản Có sinh lời khác

Đây là chỉ tiêu chỉ ra rằng rằng hiệu suất sinh lời của của cải/tài sản Có sinh lời. Nếu tỷ suất này càng gần H(ROA) thì hiệu suất dùng của cải/tài sản của ngân hàng càng lớn.

Tình hình lợi nhuận ngân hàng năm 2020

Năm 2020 do tình hình dịch bệnh cùng những biến chuyển của nền kinh tế, tình hình vận hành cũng như lợi nhuận các ngân hàng có sự thay đổi ngay nhất định. 

Tại Việt Nam, theo ghi nhận dù có nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng ngân hàng vẫn đạt mức lợi nhuận khả quan trong 6 tháng đầu năm 2020 nhờ đa dạng hóa nguồn thu mà trọng tâm là những mức thu nhập ngoài lãi. Hãy cùng điểm qua lợi nhuận của một vài ngân hàng sau đây:

Ngân hàng VietinBank

Theo báo cáo tài chính quý III/2020, VietinBank với lợi nhuận 10.364 tỷ đồng, chỉ đứng sau Vietcombank trong khối ngân hàng thương mại cổ phần. Trong quy III/2020, hầu hết các vận hành buôn bán của VietinBank đều tăng trưởng khá (trừ mua bán chứng khoán buôn bán). chi tiết:

 • Tín dụng tăng khá khiến mức thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 9%, đạt 9.078 tỷ đồng.
 • Lãi thuần từ dịch vụ giảm nhẹ 3,2% song lãi thuần từ buôn bán ngoại hối tăng 18,9%
 • Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh chỉ còn 9,1 tỷ đồng (cùng kỳ 176 tỷ đồng)
 • Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư lại tăng tới 4,6 lần. Lãi thuần từ vận hành buôn bán khác cũng  tăng gần 2,7 lần.

mặt khác,  lợi nhuận sau thuế quý III/2020 của ngân hàng sụt giảm 7% so với cùng kỳ, chỉ còn 2.904 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận thuần của ngân hàng đạt 25.294 tỷ đồng, chỉ tăng 3,2%, do tín dụng những tháng đầu năm tăng chậm (tín dụng tính đến cuối tháng 9/2020 của VietinBank tăng 2,4%).

Lãi thuần từ dịch vụ đạt 3.218 tỷ đồng, tăng 5,6%. Lãi thuần từ buôn bán ngoại hối tăng 27,4%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán buôn bán và chứng khoán đầu tư đạt hơn 640 tỷ, tăng gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái, lãi từ vận hành khác cũng tăng gần gấp đôi…

khả năng thấy, tín dụng vẫn đem lại mức thu nhập chính cho VietinBank 9 tháng đầu năm, song động lực tăng trưởng chính lại là các lĩnh vực buôn bán ngoài lãi, đặc biệt là mua chứng khoán đầu tư, buôn bán ngoại hối, thu hồi nợ từ xử lý rủi ro…

Ngân hàng Vietinbank

Quý III/2020 VietinBank có lợi nhuận 10.364 tỷ đồng

Ngân hàng SeAbank

Theo báo cáo tài chính, thời điểm cuối tháng 9/2020, SeAbank có tổng của cải/tài sản trên 167,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,37% so với cuối năm 2019. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 96,7 nghìn tỷ đồng; chứng khoán buôn bán và chứng khoán đầu tư tăng mạnh, lần lượt 211% và 29% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng ở SeABank trong 9 tháng đạt hơn 102,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,12% so với cuối năm trước. Phát hành giấy tờ có giá đạt gần 9 nghìn tỷ đồng, giảm 43%. Thu thuần từ vận hành của SeABank trong quý 3 đạt 637 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ, còn lũy kế 9 tháng tăng 27,45% đạt gần 1.600 tỷ.

Nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro ở quý 3 (giảm 30%) và 9 tháng (giảm hơn 18% so với cùng kỳ) nên lợi nhuận trước thuế của SeABank quý 3 đạt 462 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng tăng 65,8% đạt 1.131 tỷ đồng.

Ngân hàng Sacombank

Báo cáo tài chính chỉ ra rằng rằng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2020 của Sacombank đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo thống kê, quý III/2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sụt giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 897 tỷ đồng. tác nhân sụt giảm chủ yếu do chi phí dự phòng tăng mạnh.

mức thu nhập vận hành của Sacombank trong quý 3 đạt 4.810 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Trong đó, mức thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 3,8% đạt 3.036 tỷ đồng. Lãi từ vận hành dịch vụ tăng mạnh 67% đạt 1.248 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng mức thu nhập vận hành của ngân hàng tăng 12,8% so với cùng kỳ đạt hơn 12.200 tỷ đồng. Chi phí vận hành tăng 5,8% đạt 7.057 tỷ; chi phí dự phòng rủi ro tăng 69,5% lên 2.853 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2020 của Sacombank đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối tháng 9/2020, tổng của cải/tài sản của Sacombank đạt 485.212 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,2% đạt 320.214 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 7% đạt 428.954 tỷ đồng.

Ngân hàng Vietcombank

Quý 3/2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sụt giảm 22% so với cùng kỳ, chỉ đạt 4.938 tỷ đồng. tác nhân do mức thu nhập vận hành sụt giảm trong khi chi phí vận hành và chi phí dự phòng đều tăng.

chi tiết, mức thu nhập lãi thuần quý 3/2020 của Vietcombank giảm 1,54% so với cùng kỳ xuống 8.723 tỷ đồng. Lãi từ vận hành dịch vụ cũng giảm nhẹ 1,7% xuống 1.257 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán buôn bán giảm 79%, chỉ đạt hơn 6 tỷ; lãi từ vận hành khác cũng giảm mạnh 39% xuống 539 tỷ đồng. Chỉ mảng buôn bán ngoại hối có kết quả khả quan hơn, đạt lãi 1.034 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 15.965 tỷ đồng, giảm 9,35% so với cùng kỳ. Lãi ròng 9 tháng đạt 12.779 tỷ đồng, giảm 9,5%. 

Tại ngày 30/9/2020, tổng của cải/tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, giảm 2,79% so với đầu năm chủ yếu do ngân hàng giảm cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank trong 9 tháng tăng 6,7% đạt 783.757 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 5,7% đạt 981.492 tỷ đồng.

Dưới đây là bảng top những ngân hàng có lợi nhuận cao nhất nửa đầu năm 2020

Ngân hàng Lợi nhuận (tỷ đồng)
Vietcombank 8.798
Vietinbank 6.015
VPbank 5.265
MBbank 4.173 
BIDV 3.581
ACB 3.059
HDbank 2.322
VIB 1.885
TPbank 1.628

Như vậy dù có sự tác động và những tác động không mấy khả quan của dịch bệnh nhưng lợi nhuận một vài ngân hàng vẫn có sự khởi sắc. Hy vọng hai tháng cuối năm 2020, lợi nhuận của ngân hàng tại Việt Nam sẽ có thêm nhiều biến chuyển tích cực hơn nữa. 

Giải đáp những câu hỏi liên quan đến lợi nhuận ngân hàng

Lợi nhuận trước thuế ngân hàng là gì?

Lợi nhuận trước thuế ngân hàng là lợi nhuận mà ngân hàng thu được sau khi trừ đi phần tiền bỏ ra để buôn bán. Nhưng chưa kể đến thuế phải nộp cho nhà nước và tiền lãi.

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là gì?

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là lợi nhuận mà ngân hàng thu được sau khi trừ đi chi phí để buôn bán và thuế phải nộp cho nhà nước.

Lợi nhuận ròng của ngân hàng là gì?

Lợi nhuận ròng của ngân hàng là lợi nhuận mà ngân hàng thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí để buôn bán và thuế mức thu nhập công ty phải đóng cho nhà nước. Cho nên lợi nhuận ròng còn được gọi là lãi ròng, mức thu nhập ròng hay lợi nhuận sau thuế.

Tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng là gì?

Tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng là tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận ngân hàng thu được trong một năm với tư bản tự có của ngân hàng. Trong cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận ngân hàng cũng ngang bằng với tỷ suất lợi nhuận bình quân.

khả năng thấy lợi nhuận ngân hàng là một trong số những con số quan trọng chỉ ra rằng rằng vận hành buôn bán của ngân hàng. Lợi nhuận này đến từ nhiều vận hành và dịch vụ khác nhau của ngân hàng. Nó chỉ ra rằng rằng chất lượng vận hành buôn bán của ngân hàng. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ về lợi nhuận ngân hàng, công thức tính lợi nhuận ngân hàng cũng như các nguồn sinh lợi nhuận cho ngân hàng.

Các câu hỏi về Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng

Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Lợi #nhuận #của #ngân #hàng #là #gì #Cách #tính #lợi #nhuận #của #ngân #hàng

Xem thêm báo cáo về Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm nội dung về Lợi nhuận của ngân hàng là gì? Cách tính lợi nhuận của ngân hàng từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hocviencanboxd.edu.vn/

💝 Xem Thêm Ngân Hàng tại : https://hocviencanboxd.edu.vn/tai-chinh/

READ  Mobile Banking TPBank - Hướng dẫn đăng ký và dùng

Give a Comment