Bài viết Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền thuộc chủ đề về Tài Chính Ngân Hàng đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hocviencanboxd.edu.vn/ tìm hiểu Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền”


Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền là một trong số những phương pháp định giá được nhiều nhà đầu tư chứng khoán dùng. Vậy định giá cổ phiếu theo phương pháp này như thế nào? Có ưu – nhược điểm ra sao?

Đối với một thị trường đặc thù như chứng khoán, định giá cổ phiếu là mục tiêu được các nhà đầu tư thống kê, vì nó giúp ích cho việc đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền là một phương pháp định giá thường nhật và được nhiều người dùng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu về phương pháp này cũng như cách để định giá cổ phiếu dựa trên chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền là gì?

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền tiếng anh là Discount Cash flow, viết tắt là DCF. Đây là phương pháp định giá cổ phiếu được thực hiện dựa trên một nguyên lý: tổng giá trị nội tại (intrinsic value) của công ty hiện nay là tổng các dòng tiền tương lai mà công ty sẽ trả cho cổ đông của mình. Từ đó nhà phân tích sẽ tìm cách dự tính tổng giá trị của công ty trong tương lai 5 – 10 năm tới. Sau đó chiết khấu lại về tổng giá trị hiện nay.

Hiểu một cách đơn giản, phương pháp này dựa trên tổng giá trị của công ty được xác định bằng các luồng mức thu nhập dự kiến mà công ty đó thu được trong tương lai, được quy về tổng giá trị hiện nay bằng cách chiết khấu chúng với một mức lãi suất chiết khấu phù hợp với mức độ rủi ro của công ty đó.

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Các thông số cần xác định khi định giá cổ phiếu theo DCF

Khi định giá cổ phiếu theo DCF, nhà đầu tư cần phải xem xét và phân tích rõ ràng các động lực cơ bản của việc tạo ra tổng giá trị buôn bán. Cho nên, đối với phương pháp định giá cổ phiếu theo DCF sẽ có 3 thông số cơ bản mà nhà nhà đầu tư cần được xác định. chi tiết:

 • Luồng mức thu nhập công ty sẽ thu về trong tương lai;
 • Mức lãi suất chiết khấu luồng mức thu nhập đó;
 • Thời hạn tồn tại dự tính của công ty

mặt khác, nhà đầu tư cũng cần phải phân tích, tính toán các số liệu liên quan đến công ty có cổ phiếu mà mình định giá như:

 • Chi phí vốn chủ, chi phí vốn vay
 • Đòn bẩy của công ty (tỷ lệ nợ/của cải/tài sản)
 • Khả năng sinh lời
 • Tỷ lệ tái đầu tư
 • Tốc độ tăng trưởng
 • Các dự án công ty sẽ triển khai trong thời gian tới, lợi nhuận của từng dự án
 • Lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty

Dựa vào các số liệu nói trên, nhà phân tích sẽ ước lượng được lợi nhuận trên cổ phiếu EPS, cổ tức hằng năm của công ty. Từ đó chiết khấu về tổng giá trị hiện nay và dự phòng  giá cổ phiếu trong giai đoạn cần tính toán.

Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền khả năng linh động áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau khi có sự thay đổi ngay dòng tiền chiết khấu. Đối với phương pháp này, nhà đầu tư chứng khoán khả năng áp dụng 4 cách định giá như sau:

Định giá theo chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)

Cách định giá cổ phiếu này sẽ dựa vào tổng giá trị phần cổ tức mà công ty trả cho nhà đầu tư, bởi cổ tức đại diện cho dòng tiền thực tế mà cổ đông nhận được. Cho nên  đánh giá tổng giá trị hiện nay của các dòng tiền sẽ đưa ra tổng giá trị của công ty đối với cổ đông.

Công thức định giá:

Khi định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức, nhà đầu tư áp dụng công thức sau:

Chiết khấu dòng tiền cổ tức

Trong đó:

– P (price): tổng giá trị cổ phiếu.

– DPS (dividend per share): Cổ tức kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu tại thời kỳ t.

– ke (cost of equity): Chi phí vốn cổ phần, thường được xác định bằng công thức CAPM.

Ưu điểm

Cách định giá này phản ánh chính xác, trực diện lợi ích mà các nhà đầu tư nhận được trong tương lai. 

Nhược điểm

 • Không thể dùng trong trường hợp công ty không trả cổ tức
 • Không thể dùng trong trường hợp chính sách trả cổ tức không phản ánh khả năng sinh lời từ của công ty trong tương lai 

Định giá theo chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)

Cách định giá này sẽ đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của công ty khả năng nhận được sau khi trừ đi chi phí vận hành, thuế, chi tiêu vốn…

Công thức định giá:

FCFE = (Chi phí phi tiền mặt + Lợi nhuận sau thuế) – (thay đổi ngay vốn lưu động + Chi phí vốn) + thay đổi ngay nợ

Trong đó:

 • Chi  phí phi tiền mặt như khấu hao…
 • Chi phí vốn bao gồm các khoản mua sắm của cải/tài sản
 • thay đổi ngay nợ là chênh lệch giữa nợ vay thêm và nợ đã trả.

Ưu điểm

 • khả năng áp dụng cho những công ty không trả cổ tức nhiều hoặc có trả cổ tức nhưng không LH một cách rõ ràng tới lợi nhuận của công ty
 • khả năng áp dụng khi so sánh các công ty có cấu trúc vốn giống nhau để định giá chính xác những công ty này 

Nhược điểm: Không áp dụng được khi dòng tiền FCFE là âm (ví dụ: khi công ty có chi phí lãi vay quá cao).

Định giá theo chiết khấu dòng tiền công ty (FCFF)

Cách định giá cổ phiếu theo FCFF sẽ đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông và chủ nợ) khả năng nhận được sau quy trình vận hành của công ty trong tương lai.

Công thức định giá: 

FCFF = Lợi nhuận sau thuế + Chi phí phi tiền mặt + Chi phí lãi vay * (1-t) – thay đổi ngay vốn – thay đổi ngay vốn lưu động

Ưu điểm: Không bị tác động bởi thay đổi ngay cơ cấu vốn của công ty như phát hành cổ tức, cổ phiếu hay dùng đòn bẩy tài chính cao.

Nhược điểm: không dùng được khi dòng tiền FCFF dự phóng là âm.

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu lợi nhuận thặng dư (RI)

Đây là phương pháp định giá cổ phiếu dựa trên mức thu nhập thặng dư (residual income), chính là khoản chênh lệch giữa lợi nhuận trên sổ sách của công ty và mức lợi tức bắt buộc của nhà đầu tư.

tổng giá trị công ty được xác định giá bằng tổng giá trị vốn chủ sở hữu (tổng giá trị sổ sách – book value) năm hiện nay cộng với tổng các mức thu nhập thặng dư.

Công thức định giá: 

Dòng tiền thặng dư

Ưu điểm: 

 • Áp dụng được ngay cả khi FCFE, FCFF âm và tổng giá trị sổ sách rất ít khi âm nên thường là luôn xác định được.
 • Phương pháp này đã bao gồm tổng giá trị sổ sách hiện nay (đã biết và không cần dự đoán) và tổng giá trị này thường đã phản ánh phần lớn tổng giá trị nội tại của công ty.

Nhược điểm: Phụ thuộc nhiều vào chất lượng báo cáo tài chính cũng như các chính sách kế toán của công ty.

Mỗi cách định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền đều có những ưu, nhược điểm riêng. Nhà phân tích căn cứ vào từng trường hợp chi tiết để khả năng lựa chọn mô hình phù hợp nhất để cho kết quả định giá chính xác nhất.

Ưu – nhược điểm của phương pháp định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền được rất nhiều nhà đầu tư, nhà phân tích lựa chọn nhờ những ưu điểm nổi bật. mặc khác vẫn có một vài nhược điểm nhất định.

Ưu điểm

 • Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF sẽ dựa vào dòng tiền tự do nên rất đáng tin cậy, giúp loại bỏ tác động của các chính sách kế toán chủ quan.
 • Phương pháp này cung cấp ước tính gần nhất về tổng giá trị nội tại của cổ phiếu. Cho nên đây được xem là phương pháp định giá phù hợp nếu nhà phân tích tự tin vào giả định của mình.
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF cho phép sự linh động trong việc thay đổi ngay số liệu chi phí và doanh thu, kéo theo sự thay đổi ngay tốc độ của dòng tiền theo thời gian.

Nhược điểm

 • Phương pháp DCF phụ thuộc vào dự báo dòng tiền và ước tính tỷ lệ chiết khấu cho nên nó có tác động một cách đáng kể đến tổng giá trị ước tính.
 • Áp dụng DCF sẽ phải dùng nhiều giả thuyết về lợi nhuận trong tương lai cho nên trong nhiều trường hợp, mô hình này sẽ vận hành không kết quả.

Để định giá cổ phiếu một cách chính xác nhà đầu tư chứng khoán khả năng áp dụng nhiều cách, định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) là một trong số các phương pháp mà bạn khả năng áp dụng. Hy vọng qua đây bạn đã khả năng hiểu về định giá cổ phiếu qua DCF, ưu nhược điểm cũng như các mô hình định giá theo chiết khấu dòng tiền. Từ đó có sự lựa chọn linh động cho từng trường hợp chi tiết.

Các câu hỏi về Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Hướng #dẫn #cách #định #giá #cổ #phiếu #theo #chiết #khấu #dòng #tiền

Tìm thêm dữ liệu, về Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu nội dung chi tiết về Hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hocviencanboxd.edu.vn/

💝 Xem Thêm Tài Chính Ngân Hàng tại : https://hocviencanboxd.edu.vn/tai-chinh/

READ  Điều kiện và giấy tờ vay vốn ngân hàng không phải thế chấp Vietcombank

Give a Comment