Hlookup là gì | Hocviencanboxd.edu.vn

Các bạn đang xem bài viết : Hlookup là gì thuộc chủ đề Hỏi Đáp Thắc Mắt, Nếu thấy hay giúp mình 1 like hoặc share bạn nha !!

Nếu bài viết – Hlookup là gì – chưa được hay thì góp ý để Canboxd nâng cao hơn nội dung bạn nha !

Nếu công việc của bạn nhiều làm việc với Excel và xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững các hàm tìm kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tìm kiếm nhiều được dùng là hàm Vlookup và Hlookup.

Bạn đang xem: Hlookup là gì

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm tổng giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

*

Trong đó:

Lookup_value: tổng giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được tổng giá trị cần tìm.Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.Col_index_Num: Số thứ tự cột chứa tổng giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu từ 1).Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

READ  Bar là gì? Bảng quy đổi đơn vị bar thành các đơn vị thông dụng khác

Mình có ví dụ như sau cho các bạn dễ hiểu nha

Để tìm kiếm tổng giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) các bạn chú ý vì mình dùng Excel 2013 nên khoảng cách giữa các đối số là dấu ; còn với Excel 2007,2010 là dấu (,) nha.

idp.generic là gì
vod là gì
noun phrase là gì
bổn cung là gì
ospf là gì
thrill là gì
indiegogo là gì
chuột chù còn có tên gọi khác là gì

Trong đó:

K6: Cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

Kết quả nhận được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm tìm kiếm một tổng giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: tổng giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được tổng giá trị cần tìm.Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.Row_index_Num: Số thứ tự dòng chứa tổng giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1).

READ  Hold up là gì

Xem thêm: thế điện cực là gì

Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Ví dụ:

Để tìm kiếm tổng giá trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn chú ý không lấy tiêu đề nha)2: dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

Kết quả nhận được như sau:

*

Để khả năng ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không những nắm vững được các hàm mà còn phải dùng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường dùng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều khả năng học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: webgiaidap.com.Online

READ  Concatenate Là Gì - Hàm Concatenate Hàm Nối Chuỗi Trong Excel

Nguồn: internet

Các bạn đang xem : Hlookup là gì | | Hocviencanboxd.edu.vn

Nếu thấy hay, giúp mình share bài viết : Hlookup là gì để nhiều người được đón xem bạn nha !
Mỗi lượt chia sẻ bài biết Hlookup là gì của các bạn là động lực để team phát triển thêm các dự án bài viết chất lượng hơn <3

source: http://hocviencanboxd.edu.vn/

Xem thêm các baì viết Hỏi Đáp Thắc Mắt tại : http://hocviencanboxd.edu.vn/hoi-dap/

Give a Comment