Bài viết Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm thuộc chủ đề về Tài Chính đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hocviencanboxd.edu.vn/ tìm hiểu Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung : “Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm”


Tổ chức, cá nhân trực tiếp tư vấn danh mục bảo hiểm cho khách hàng được gọi là đại lý bảo hiểm. Vậy đại lý bảo hiểm là gì? Quyền hạn của đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào?

Đại lý bảo hiểm là gì?

Căn cứ theo Điều 84, Luật buôn bán bảo hiểm năm 2000, đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được công ty bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện vận hành đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đại lý bảo hiểm là một trong số những kênh bán hàng kết quả mang đến doanh thu tốt cho công ty bảo hiểm. vì thế, thời gian gần đây các công ty bảo hiểm liên tục tuyển dụng đại lý bảo hiểm để phát triển danh mục và dịch vụ của mình. Theo thông tin trên trang Tạp chí tài chính, ở Việt Nam, toàn thị trường hiện nay có khoảng 200.000 đại lý/tư vấn bảo hiểm, các đại lý/tư vấn ở hầu hết các công ty bảo hiểm đều là mô hình bán thời gian.

Theo ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: “Việc phát triển ồ ạt hệ thống đại lý cũng khả năng là con dao hai lưỡi, vì những đại lý mới, nhất là những người chưa có kinh nghiệm, khai thác ẩu thì chính công ty là người phải gánh hậu quả”.

Ông Phùng Đắc Lộc cũng cho biết, thời gian gần đây, có nhiều công ty bảo hiểm tập trung phát triển văn phòng tổng đại lý ở những đô thị lớn nhiều tiềm năng. Tổng đại lý bảo hiểm là một công ty buôn bán độc lập và ký hợp đồng Tổng đại lý bảo hiểm với một công ty bảo hiểm để vận hành như một đại lý tổ chức. Mô hình này mới phát triển khoảng 2 năm và một vài công ty đã có những thành công nhất định.

những loại đại lý bảo hiểm:

khả năng phân loại đại lý bảo hiểm theo các tiêu chuẩn sau:

– Phân loại theo tư cách pháp lý có đại lý cá nhân và đại lý tổ chức

– Phân loại theo loại hình bảo hiểm và tính chất rủi ro có:

  • Đại lý bảo hiểm nhân thọ: Là tổ chức, cá nhân được công ty bảo hiểm nhân thọ uỷ quyền thực hiện các vận hành liên quan đến công việc khai thác bảo hiểm nhân thọ
  • Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ: Là tổ chức, cá nhân được công ty bảo hiểm phi nhân thọ uỷ quyền thực hiện các vận hành liên quan đến công việc khai thác bảo hiểm phi nhân thọ.

– Phân loại theo thư bổ nhiệm có đại lý giới thiệu dịch vụ và đại lý thu phí.

– Phân loại theo trình độ chuyên môn có đại lý học việc và đại lý chính thức.

– Phân loại theo phạm vi vận hành của đại lý, có đại lý phụ thuộc và đại lý độc lập…

Lưu ý:

Đối với đại lý bảo hiểm nhân thọ có các cách phân loại sau:

– Phân loại theo phạm vi quyền hạn, có đại lý toàn quyền, tổng đại lý và đại lý uỷ quyền.

– Phân loại theo thời gian vận hành, có đại lý chuyên nghiệp và đại lý bán chuyên nghiệp.

– Phân loại theo nhiệm vụ chủ yếu, có đại lý chuyên khai thác và đại lý chuyên thu…

Đại lý bảo hiểm

những loại đại lý bảo hiểm

Nhiệm vụ của đại lý bảo hiểm

Theo Điều 85 Luật buôn bán bảo hiểm, đại lý bảo hiểm khả năng được công ty bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các vận hành sau đây:

1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

3. Thu phí bảo hiểm;

4. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

5. Thực hiện các vận hành khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

khả năng thấy, đại lý bảo hiểm vận hành nhân danh công ty bảo hiểm và đem lại lợi ích cho công ty bảo hiểm nhưng chỉ được phép làm những công việc mà công ty bảo hiểm cho phép đã được nêu trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Trách nhiệm của công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm vận hành theo sự ủy quyền của công ty bảo hiểm. vì thế hành vi của đại lý gây ra thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng tham gia bảo hiểm vẫn thuộc về trách nhiệm của công ty bảo hiểm. mặc khác, sau đó công ty bảo hiểm sẽ có biện pháp xử lý thích hợp với đại lý vi phạm.

Theo Điều 88 Luật buôn bán bảo hiểm:

Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây ra thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết, đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho công ty bảo hiểm các khoản tiền mà công ty bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

Như vậy, đại lý do vô tình hay hữu ý gây ra thiệt hại đến quyền và lợi ích của khách hàng thì người chịu trách nhiệm vẫn là công ty bảo hiểm.

Điều kiện vận hành đại lý bán bảo hiểm

Điều kiện vận hành đại lý bảo hiểm được quy định rất rõ tại Điều 86, Luật buôn bán bảo hiểm 2000. Theo đó cá nhân, tổ chức vận hành đại lý bảo hiểm phải đáp ứng được các điều kiện sau:
– Với cá nhân:

  • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên, khả năng hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ tài chính chấp thuận cấp. Bộ tài chính quy định về chương trình, nội dung, cách thức đào tạo, việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

– Với tổ chức:

  • Là tổ chức được thành lập và vận hành hợp pháp;
  • Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện vận hành đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Lưu  ý:

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Nguyên tắc vận hành đại lý bảo hiểm như nào?

Theo Nghị định 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật buôn bán bảo hiểm thì:

1. Tổ chức, cá nhân vận hành đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện vận hành đại lý theo quy định tại Điều 86 của Luật buôn bán bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 của Luật buôn bán bảo hiểm.

2. Cán bộ, nhân viên của công ty bảo hiểm không được làm đại lý bảo hiểm cho chính công ty bảo hiểm đó.

3. Tổ chức, cá nhân không được cùng lúc ấy làm đại lý cho công ty bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của công ty bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.

4. Đại lý bảo hiểm không được xúi giục khách hàng huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi cách thức.

Tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng

Tư vấn danh mục bảo hiểm cho khách hàng

Hành vi nào bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm?

Theo Điểm 3, Mục V về Đại lý bảo hiểm trong Thông tư 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/10/2004 nghiêm cấm đại lý bảo hiểm có các hành vi sau:

3.1. Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi vận hành của công ty bảo hiểm; điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

3.2. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

3.3. Tranh giành khách hàng dưới các cách thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm khác;

3.4. Khuyến mại khách hàng dưới cách thức bất hợp pháp như hứa hẹn giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà công ty bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng.

3.5. Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới.

Quản lý đào tạo đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra giám sát, cấp phép, thu hồi giấy phép đào tạo đại lý bảo hiểm theo quy định. Điều 33,  Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định về quản lý đào tạo đại lý bảo hiểm như sau:

“1. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra giám sát vận hành đào tạo đại lý bảo hiểm. Trường hợp tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm không đáp ứng đủ các điều kiện đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 32 Nghị định này, Bộ Tài chính sẽ đình chỉ vận hành của tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm.

2. Hàng năm, tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khóa đào tạo đã tổ chức, số lượng đại lý đã đào tạo, số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm.”

Như vậy, đại lý bảo hiểm là lực lượng giới thiệu và quảng bá danh mục kết quả giúp công ty bán được danh mục và đem lại lợi nhuận cho công ty. Thông qua các cuộc tư vấn, đại lý bảo hiểm sẽ giải thích cho khách về danh mục, dịch vụ mà công ty bảo hiểm cung cấp để hướng đến mục đích tất cả mọi người đều sở hữu hợp đồng bảo hiểm.

Các câu hỏi về Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Đại #lý #bảo #hiểm #là #gì #Giải #đáp #những #thắc #mắc #về #đại #lý #bảo #hiểm

Tham khảo thêm tin tức về Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung về Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hocviencanboxd.edu.vn/

💝 Xem Thêm Tài Chính tại : https://hocviencanboxd.edu.vn/tai-chinh/

READ  Công việc của chuyên viên tư vấn bảo hiểm là gì?

Give a Comment