Bài viết Bài viết trả lời các câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và “tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?” thuộc chủ đề về Wiki How Hiện tại đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HocVienCanboxd tìm hiểu Bài viết trả lời các câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và “tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?” trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bài viết trả lời các câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và “tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?””

Đánh giá về Bài viết trả lời các câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và “tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?”


Xem nhanh
Chủ nghĩa xã hội là gì? (Chương 3 - Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH (Video 1)
Video này chúng ta tìm hiểu khái niệm chủ nghĩa xã hội là gì?

1. Là phong trào thực tiễn, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống các giai cấp thống trị;
2. Là trào lưu tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công;
3. Là một khoa học - Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, khoa học về những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội, là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác - Lênin;
4. Là một chế độ xã hội hiện thực tốt đẹp, xã hội xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa

Kênh Youtube: Hùng Lê - Lý luận chính trị và xã hội
✔️Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng
✔️ Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem và ủng hộ Kênh. Mọi câu hỏi, thắc mắc, đóng góp hoặc liên hệ có thể gửi về email qua địa chỉ: [email protected]
Kính chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

Trong bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có những nội dung đáng chú ý như sau:

Một làBài viết sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa xã hội khoa học, dựa trên cơ sở học thuyết Mác – Lê-nin đã thể hiện sự chi tiết và đầy đủ lý luận cho các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội? Bài viết đã cung cấp một cách định lý và phân tích các vấn đề liên quan đến Chủ nghĩa xã hội và lý do Việt Nam đã chọn con đường chủ nghĩa xã hội. Những ý tưởng được trình bày đã được ứng dụng vào thực tế để giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam.

Hai làBài viết này sẽ phân tích các nguyên nhân dẫn đến bất công xã hội tư bản chủ nghĩa và dự báo về sự tăng trưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính và suy thoái kinh tế hơn nữa ở các quốc gia tư bản hàng đầu, chủ yếu là Hoa Kỳ. Các tình huống này có thể dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng hơn và xung đột giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, sự hiềm khích giữa các quốc gia và dân tộc trên khắp thế giới.

READ  Vintage là gì ? Toàn tập về phong cách thời trang Vintage

Mục đích cuối cùng của những nhà có chủ nghĩa tư bản là lợi nhuận, để đo lường sự phát triển của một văn minh, tỷ lệ số lượng người dân bị lợi dụng là 1%, họ chiếm đoạt được hầu hết khối lượng tài sản, tài nguyên, tài chính, khoa học kỹ thuật và phương tiện truyền thông, những điều này được áp dụng vì lợi ích cá nhân của những người giàu có và phục vụ cho công ty tư bản lớn.

Ba làMục tiêu cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa là phát triển kinh tế đất nước, để đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, tránh tình trạng gia tăng khoảng cách giàu nghèo, và không gây ra bất bình đẳng xã hội trầm trọng hơn nữa.

Nhân dân Việt Nam đang cố gắng xây dựng một xã hội chủ nghĩa, nước đứng vững, giàu có, phát triển văn hóa, đạt được công bằng, và quyền lực nằm trong tay của nhân dân.

Để đảm bảo sự an ninh, bảo vệ và bảo đảm độc lập dân tộc, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cũng như tự do, hạnh phúc của nhân dân, cụm từ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là hành động quan trọng. Hợp tác quốc tế cần được mở rộng và tăng cường để bảo đảm trật tự xã hội và an toàn của nhân dân.

Bốn làViệc thực hiện mục tiêu chính – “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đa dạng các hình thức phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hợp tác với nhau, cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích phát triển có kế hoạch dài hạn và cũng như xóa đói, giảm nghèo bền vững là những cách để đạt đến mục tiêu này.

Nhà nước luôn là nhà lãnh đạo tại lĩnh vực kinh tế, cung cấp cho cộng đồng một chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo sự tiến bộ và công bằng trong từng giai đoạn lịch sử.

Năm làViệc bảo tồn cội nguồn văn hóa dân tộc và các giá trị nhân văn là cực kỳ quan trọng để người Việt Nam có thể nhân rộng và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Ngoài ra, nó cũng là cơ sở tốt để tiếp thu các tinh hoa của văn hóa của nhân loại, là nền tảng tinh thần cho xã hội, là nguồn lực để bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Sáu làKhái niệm dân chủ được sử dụng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Điều này đòi hỏi liên minh giữa các giai cấp công nhân, nông dân và các đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu cốt lõi và là động lực của sự xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền lực thực sự của nhân dân đã là mục tiêu quan trọng, lâu dài của cách mạng Việt Nam.

READ  [hocviencanboxd.edu.vn] MTR là gì? MTR dịch ra là gì trên TikTok, Facebook? Định nghĩa chi tiế

Bảy làDoanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những thử thách để cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng môi trường, mở rộng và nâng cao dịch vụ công, để giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế và các khía cạnh khác của đời sống nhân dân Việt Nam và hoạt động sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, cần có một sự đồng hành của cả nhà nước và doanh nghiệp để đạt được kết quả tốt nhất.

Tám làTheo dõi chiến lược đối ngoại đa diện và đa dạng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân Việt Nam hết lòng ủng hộ bởi nó hướng đến những lợi ích chiến lược về kinh tế và quốc gia của Việt Nam. Điều này cũng có nghĩa là hợn thực hiện các nguyên tắc hợp tác cùng có lợi và bình đẳng giữa các nước đối tác.

Trong phần kết của bài viết, những kết luận rõ ràng được đưa ra và những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến lý luận và thực tiễn được đề xuất để giải quyết những vấn đề khó khăn và đạt được mục tiêu đặt ra. Một điều quan trọng là phải luôn tuân thủ cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, các giá trị triệt để của ông và tư tưởng của Hồ Chí Minh là những thứ mà người cách mạng phải phát triển và thực hiện.

Bài viết đóng một vai trò quan trọng trong việc thảo luận về thực tế chính trị – xã hội của hệ thống xã hội hiện nay trên toàn thế giới và tìm kiếm các giải pháp hợp lý để tiếp tục phát triển xã hội con người trong thời đại này, ở đó có nhiều tình huống rối loạn trên toàn cầu về quan hệ giữa các nước.

Với sự biểu lộ đặc biệt của các cựu chiến binh Liên Xô, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về bài viết quan trọng này. Nội dung bài viết có ý nghĩa to lớn trong khoa học và thực tiễn. Tôi xin gửi đến toàn thể các cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các cựu chiến binh, lời chào thân ái, nồng nhiệt, sức khỏe, thịnh vượng và thành công trong việc thực hiện các quyết sách, kế hoạch mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đã quyết định. Chúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các cấp lãnh đạo đảng luôn cùng người dân “Uống nước nhớ nguồn” để nâng cao đời sống của nhân dân và tăng cường quốc phòng của Việt Nam.

Chúc mừng sự kiện 76 năm Cách mạng Tháng Tám sắp đến!

Ngài N. KOLESNIKChủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức xã hội liên khu vực của các cựu chiến binh chiến tranh tại Việt Nam, Giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên Liên bang Nga (RANS)

Những câu hỏi thường gặp

Xem thêm video cùng chủ đề : Chủ nghĩa xã hội là gì? – Chương 3 – Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH (Video 1)

Mô tả video
READ  Vietnix

Chủ nghĩa xã hội là gì? (Chương 3 – Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH (Video 1)nVideo này chúng ta tìm hiểu khái niệm chủ nghĩa xã hội là gì?nn1. Là phong trào thực tiễn, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống các giai cấp thống trị; n2. Là trào lưu tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công; n3. Là một khoa học – Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, khoa học về những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội, là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin; n4. Là một chế độ xã hội hiện thực tốt đẹp, xã hội xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩannKênh Youtube: Hùng Lê – Lý luận chính trị và xã hộin✔️Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùngn✔️ Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem và ủng hộ Kênh. Mọi câu hỏi, thắc mắc, đóng góp hoặc liên hệ có thể gửi về email qua địa chỉ: [email protected]ính chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

1. Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội là một tổ chức, cộng đồng hoặc nền tảng chính trị được xây dựng trên các nguyên tắc của nhân quyền và phân bố công bằng. Nó tự nhiên nhấn mạnh sự quyền lợi của lớn nhỏ, cải thiện độ bình đẳng giới và cải thiện động lực của các cá nhân trong một xã hội.

Xem thêm video cùng chủ đề : Chủ nghĩa xã hội không bao giờ lỗi thời | VTV4

Mô tả video

Sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, chủ nghĩa Mác – Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo bằng nhiều hình thức khác nhau. Một số người cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời bởi vì đó là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học. Nhưng nhiều học giả nước ngoài đã phản đối lại quan điểm này và khẳng định rằng Chủ nghĩa xã hội không bao giờ lỗi thời mà trái lại, còn đang phát triển rực rỡ dưới nhiều hình thức khác nhau ở khắp nơi trên thế giới và đó là con đường đúng đắn mà Việt Nam đã và đang lựa chọn.nn#chunghiaxahoi #socialism #marx #lenin #vietnam #marxist #chunghiamaclenin #leftist #dangcongsan #communist #vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news nnTheo dõi các chương trình của VTV4 tại: nỨng dụng VTVgo trên App store và Google Playnhoặc xem trực tiếp trên https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv4-4.htmlnnFacebook: https://www.facebook.com/vtv4gonYoutube: https://www.youtube.com/user/VTV4gonTikTok: https://www.tiktok.com/@vtv4gonn• Phiên bản Tiếng Anh: nFacebook: https://www.facebook.com/VTVWorldVNnYoutube: https://www.youtube.com/c/VTVWorldVN/

2. Chủ nghĩa xã hội có liên quan đến gì?

Chủ nghĩa xã hội liên quan đến những vấn đề như: động lực cá nhân, công lý, nhân quyền, bảo vệ môi trường, phân bố công bằng, sự trải nghiệm của nhân dân và cộng đồng trong một xã hội.

✅ Mọi người cũng xem : game bảy viên ngọc rồng 14

3. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở nào?

Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc của nhân quyền và phân bố công bằng.

4. Chủ nghĩa xã hội có thể giúp gì cho một xã hội?

Chủ nghĩa xã hội có thể giúp nâng cao sự quyền lợi của lớn nhỏ, cải thiện độ bình đẳng giới và cải thiện động lực của các cá nhân trong một xã hội.

✅ Mọi người cũng xem : các game chơi 2 người qua bluetooth cho android

5. Chủ nghĩa xã hội có mục đích gì?

Mục đích của chủ nghĩa xã hội là để tạo ra một xã hội công bằng, bằng lòng và công bằng quyền lợi cho tất cả các thành viên của xã hội.