Career là gì | Hocviencanboxd.edu.vn

Các bạn đang xem bài viết : Career là gì thuộc chủ đề Hỏi Đáp Thắc Mắt, Nếu thấy hay giúp mình 1 like hoặc share bạn nha !!

Nếu bài viết – Career là gì – chưa được hay thì góp ý để Canboxd nâng cao hơn nội dung bạn nha !

Bạn đang xem: Career là gì

*
*
*

career

*

career /kə”riə/ danh từ nghề, nghề nghiệpto choose a career: chọn nghề sự nghiệp (của một người); đời vận hành; quy trình phát triển (của một đảng phái, một nguyên tắc)at the end of his career: vào cuối đời vận hành của anh tawe can learn much by reading about the careers of great men: chúng ta học tập được nhiều điều khi đọc về sự nghiệp của các vĩ nhân tốc lực; sự chạy nhanh; sự lao nhanh; đà lao nhanhin full career: hết tốc lựcto stop somebody in mind career: chặn người nào khi đang trong đà chạy nhanh (định ngữ), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà nghề, chuyên nghiệp (ngoại giao…)career man: tay ngoại giao nhà nghề nội động từ chạy nhanh, lao nhanh chạy lung tung
Lĩnh vực: xây dựngsự nghiệp

*
*
quần thể sinh vật là gì
confess là gì
nhân viên kế toán tiếng anh là gì
powershell là gì
positive reinforcement là gì
roll out là gì
file esd là gì
subsidy là gì
requisition là gì
*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

career

Từ điển Collocation

career noun

1 series of jobs that a person has

READ  Basin Là Gì

ADJ. long | brief, short | brilliant, distinguished, glittering, good, great, successful He had a distinguished career as a diplomat. | promising | flagging He did a film for Hollywood to boost his flagging career. | chosen She achieved a lot in her chosen career. | academic, acting, diplomatic, literary, medical, military, musical, political, sporting, teaching | playing, professional, recording, stage the album that launched his recording career

VERB + CAREER build, carve out, have, make, pursue He made a good career for himself in football. She pursued a successful career in medicine. | begin, embark on, launch, start (out on) young actors just starting out on their careers | boost | abandon, give up | cut short, end, ruin, wreck a car crash which wrecked his career | resume | change

CAREER + VERB last sth, span sth Her stage career spans sixty years. | start, take off | be over, end

CAREER + NOUN careers advice/guidance/information, careers adviser/officer, careers service | break a career break to have children | advancement, development, ladder, path, progression a move higher up the career ladder | choice, move a smart career move | opportunities, prospects, structure The profession has no clear career structure. | civil servant, diplomat, soldier | girl, woman

PREP. during/throughout your ~ She won many awards during her acting career. | ~ in a career in computers | ~ with a brilliant career with the Royal Ballet

PHRASES the peak/height of your career She was at the peak of her playing career when she injured herself. | a change of career

2 period of your life spent working/doing sth

ADJ. chequered, colourful, turbulent, varied He has had a somewhat chequered career. | school, working She started her working career as a waitress.

VERB + CAREER have

Từ điển WordNet

n.

READ  Get off là gì

v.

move headlong at high speed

The cars careered down the road

The mob careered through the streets

Xem thêm: Staff Là Gì – Starff Có Những Vị Trí Nào

English Synonym and Antonym Dictionary

careers|careered|careeringsyn.: calling occupation profession trade vocation

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các bạn đang xem : Career là gì | | Hocviencanboxd.edu.vn

Nếu thấy hay, giúp mình share bài viết : Career là gì để nhiều người được đón xem bạn nha !
Mỗi lượt chia sẻ bài biết Career là gì của các bạn là động lực để team phát triển thêm các dự án bài viết chất lượng hơn <3

source: http://hocviencanboxd.edu.vn/

Xem thêm các baì viết Hỏi Đáp Thắc Mắt tại : http://hocviencanboxd.edu.vn/hoi-dap/

Give a Comment